Farväl till fritt inträde på de statliga museerna. 

Alla statliga museer införde fri entré under 2005, en mycket populär reform som dessvärre slopades redan 2007. Nu visar det sig att de berörda museerna tillsammans tappade 1,5 miljoner besökare.  

Eftersom huvuddelen av kostnaden för museerna utgörs av fasta kostnader som betalas av staten och entré intäkter endast utgör en mindre del i finansieringen är det obegripligt att man sannolikt av ideologiska skäl inte låter svenska folket få fri tillgång till sitt kulturarv.    

”Farewell” målad 1892 av Alfred Guillou (1863 – 1920).

 farewell.jpg 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media   

Annonser