Den svenske konstnären Georg Pauli höll den 6 november 1886 i Idun ett föredrag Om lefvande modeller som senare publicerades i boken Konstnärslif och om konst. Levande modeller användes flitigt under 1800 talet vid skapandet av konstverk. Många deltog endast i enstaka uppdrag medan andra arbetade professionellt.

För naketstudier användes nästan uteslutande professionella modeller. Betalningen varierade starkt beroende på om uppdraget utfördes på landsbygd eller i staden. Modellernas ålder och uppdragets karaktär var också avgörande. 

När de italienska modellerna klädde av sig drog de klänningen över huvudet medan de franska modellerna släppte ner den vid fötterna. Den illa klädda modellen kunde enligt Georg Pauli stundom uppenbara en formskön kropp. 

Modeller som utan blygsel kunde sitta modell nakna för 30 artister kunde bli utom sig om någon annan obehörig råkade komma in i lokalen och fick se dem.  

”Reclining Female Nude” målad 1898 av Paul Sieffert (1874 – 1957).

reclining-nude.jpg 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser