Vesta hette den husliga härdens gudinna i forntidens Rom. Hon hade ett eget tempel som var helt runt och på ett altare i mitten brann en eld som aldrig fick slockna. Den vaktades av Vestalerna vilka var Vestas prästinnor. De skulle alltid vara sex till antalet och av god familj. Flickorna valdes ut före tio års ålder och fick då avge ett kyskhetslöfte som skulle gälla i trettio år. Om någon av dem bröt mot sitt löfte blev hon levande begravd.

”Vestales about to Bathe” målad 1900 av Jean Beauduin (1851 – 1916).

vestales-au-bain.jpg 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser