Vid 1800 talets mitt sökte sig många nordiska konstnärer till Paris. En av de mest frekventerade konstskolorna var Thomas Coutures atelje. Här undervisades många svenska konstnärer.

Till de mer kända hörde August Jernberg, Mårten Eskil Winge, August Malmström och Ferdinand Fagerlind.Resande strömmen till Paris och Frankrike ökade på 1870-80 talen. I Skandinavisk anda höll nordborna ihop under åren i Paris.

På Hugo Birgers målning nedan deltar några av de svenska konstnärerna i Paris vid denna tid: August Hagborg, Ernst Josephson, Georg Pauli, Albert Edelfelt, Robert Thegerström och Hugo Salmson.

”Skandinaviska konstnärernas frukost i Cafe Ledoyen, Paris” målad 1886 av Hugo Birger (1854 – 1887).

 hugo-birger.jpg      Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser