I Sverige ligger antalet skilsmässor på ungefär 20000 om året med en svag tendens att minska. Samtidigt gifter sig ca 40000 par per år och antalet ökar. 

Experterna tror att eftersom åldern på dem som gifter sig ökar, är man mer mogen och kan fatta bättre beslut, vilket skulle leda till att antalet skilsmässor minskar. 

Kan man i förväg se vilka som kommer att skilja sig. Sannolikt inte, även om någon brukar säga att mycket innestående semester kan vara en indikation på att förhållandet inte är bra. Att par som är ute på promenad tillsammans nästan aldrig håller i varandra eller ens går jämsides är heller ingen indikation på en förestående skilsmässa eftersom i så fall flertalet par i Sverige skulle ligga i farozonen.   

”Nordisk sommarkväll” målad 1899 av Richard Berg (1858 – 1919). 

richard-berg.jpg 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media  

Annonser