Düsseldorfskolan är i Sverige ett gemensamt namn på den konstart som betecknas av ett nationellt präglat romantiskt måleri med motiv främst bestående av dramatiska landskap och allmogeskildringar. Düsseldorf perioden varade mellan ca 1820 – 1880.  

Vid den skandinaviska utställningen 1850 i akademin i Stockholm lärde konstadepterna i Sverige känna de Norska målarna Tideman och Gude som slagit sig ner i Düsseldorf. Konstnären Carl d´ Unker slog sig som första Svensk ner i Düsseldorf  1851 och följdes sen i rask takt av allt fler. Många av de betydelsefullaste svenska konstnärerna vid denna tid sökte sig till Düsseldorf. De flesta studerade och arbetade kortare eller längre perioder i Düsseldorf men några stannade till sin död. Dessa var: Carl d´Unker, Axel Nordgren, August Jernberg, Bengt Nordenberg, Ferdinand Fagerlind, Sven Helander och Axel Hertzberg.  

”Bröllop i Värend” målad 1873 av Bengt Nordenberg (1822 – 1902).

brollop-i-varend.jpg      

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser