Eco som i den romerska mytologin är en skogsnymf uppehöll en gång guden Zeus hustru Hera med sitt prat för att Zeus som roade sig med de övriga skogsnymferna inte skulle bli upptäckt. När Hera upptäckte att hon blivit lurad straffade hon Eco med att hon fortsättningsvis endast kunde repetera de senaste orden som andra sade. Så när man ropar i skogen är det kanske nymfen Eco som svarar.

”Eco and Narcissus” målad 1903 av John William Waterhouse (1849 – 1917).

  echo-and-narcissus.jpg   

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media  

Annonser