Nuvarande regering säger sig förespråka arbete i stället för bidrag och har vidtagit en rad åtgärder för att åstadkomma detta. Det finns emellertid fortfarande kvar en hel del som inte uppmanar till eget arbete.  

För många lönar det sig inte att arbeta extra idag eftersom förutom skatten, effekten av minskade bostadsbidrag läggs till i den enskildes kalkyl. Detta problem är inte nytt. För nästan 40 år sedan kunde man på ett verkstadsföretags ekonomiavdelning förutse vilka som under året skulle vara frånvarande ”sjuka” och hur länge beroende på var gränserna för bidrag låg och den enskildes familjesituation. Det är märkligt att man inte minskar skatten och bostadsbidraget så att vanliga friska löntagare kan påverka sin egen ekonomiska situation genom att arbeta mer om man vill.  

En annan grupp som straffas om man arbetar mer är studenter som får se sitt bidrag smälta bort om man tjänar över en viss nivå. 

Småbarnsföräldrar lär ha 350 pappa dagar att ta ut innan barnen fyller 5 år. Dessa kan ju användas till extra betald semester eller varför inte något byggprojekt i den egna villan. 

”The ironworkers Noontime” målad 1880 av Thomas Pollock Anschutz  (1851 – 1912).

the-ironworkers-noontime.jpg  

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser