Konstnären Tony Warren visar under perioden 15 februari till 15 maj 2008 ett urval av utförda porträtt på webben hos Asgard Galleri och konsthandel. Porträtten kan ses genom att gå in på http://www.asgard.nu och klicka på utställning.

Tony Alan Warren föddes i Düsseldorf i Tyskland år 1961. Fadern var från Amerika och modern från Sverige. Tony växte upp i Sverige, men har bott i många delar av världen, bland annat i Asien, USA och Europa. Som porträttmålare har de nära kontakterna med andra länder, kulturer och folkslag genom att ha bott i dessa kulturer fått stor betydelse. Genom åren har Tony Warren studerat porträttmåleri, bland annat under fyra år på SORA – School of Representational Art i Chicago. Detta är en av världens främsta konstskolor med akademisk inriktning.

En av Tony Warren förfäder var Sioux indian, något som han själv tror har satt en prägel på hans konst. Konstverken präglas av en noggrannhet och att mycket tid lagts på varje individuellt verk, liksom det alltid gjort i det klassiska måleriet som gestaltat porträtt, stilleben och landskapsmåleri.

Tony Warren utför psykologiskt inträngande porträtt där avbildade personer levandegörs på ett sätt som gör att de syns närvarande i rummet. Genom en bländande klassiska teknik som har sina rötter i Rembrandts mjuka övergångar mellan ljusa och mörka partier i målningen synliggörs de avbildade personernas karaktär på ett sätt som ger associationer till den ryske konstnären Repin.

Utställningen av Tony Warrens porträtt måleri på webben möjliggör att många på ett enkelt sätt kan ta del av konstverken. Nackdelen är givetvis att ett fotografi inte ger rättvisa åt målningarna då färg och ljus återgivningen sällan blir korrekt.  Den tredimensionella upplevelse man får vid ett direkt betraktande av målningarna går också förlorad. Det finns därför en möjlighet att efter avtal få se vissa av målningarna ”live” hos Asgard galleri och konsthandel och i Tony Warrens ateljé i Ockelbo.   

Tony Warren i Ateljén.  

tony-warren.jpg  

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media    

Annonser