Nattvarden är ett kristet sakrament.

Åminnelsen av Jesus sista måltid kallas inom de lutherska och anglikanska kyrkorna för Nattvard. Den gudstjänst då nattvarden firas kallas nattvardsgudstjänst, nattvards firande eller mässa. I frikyrkan används samma uttryck, men ceremonin kallas också ibland brödsbrytelse. 

De allra flesta kristna teologiska riktningar är ense om att Jesus vid denna måltid laddade brödet och vinet med ny innebörd, likt brödet som bröts sönder skulle hans kropp brytas sönder och likt vinet som utgöts skulle hans blod utgjutas. Han instruerade sina lärjungar att ”göra detta” till hans åminnelse.

I luthersk teologi formuleras som att nattvardselementen verkligen är Kristi kropp och blod, men inte av sig själva utan endast tillsammans med ordet. Genom ordet så förbinder sig Kristus med substansen i nattvardselementen, utan att brödet och vinet förändrar sin natur, och Kristus existerar tillsammans med nattvardselementens substans.

”Den Gamle knektens Nattvard” målad av Bengt Nordenberg (1822 – 1902).

 den-gamle-knektens-nattvard.jpg  

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser