mars 2008


Att kunna läsa och skriva uppfattas av de flesta i Väst Europa som en självklarhet men fortfarande finns i världen ca 100 miljoner barn som inte får gå till skolan och lära sig att läsa och skriva.

Man uppskattar att det i världen finns ca 800 miljoner analfabeter vilket motsvarar ca 18 % av jordens befolkning. Av analfabeterna är två tredjedelar kvinnor.  

”Läs lektionen” målad av Knut Ekvall (1843 – 1912).

knut-ekvall.jpg   

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media  

Annonser

O ljuva ungdom mitt hjärta är ditt.

Ungdom är den period i livet då man fortfarande är ung men inte längre barn. Ibland räknas människor i åldern 13-25 som ungdomar. I Sverige har vi en ungdomsminister. Det är statsrådet Nyamko Sabuni som har ansvaret för ungdoms frågor.

”Ung flicka” målad 1891 av Frank Brooks (1854 – 1937).

brooks.jpg

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Lions är en ideell välgörenhetsorganisation. som bildades i Chicago 1917. Grundaren var Melvin Jones. 1948 kom Lionsrörelsen till Europa, eftersom Lions-klubben i Stockholm då bildades som den första klubben i Europa. Medlemmarna arbetar ideellt och utan politiskt eller religiöst ställningstagande för människor i nöd och en värld i fred, efter FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Administrationskostnader finansieras genom medlemsavgifter och alla insamlade medel går oavkortat till behövande.

Namnet ”Lions” är ursprungligen en förkortning av rörelsens motto ”Liberty Intelligence Our Nation’s Safety”. I hela världen finns idag ungefär 1,4 miljoner medlemmar i 42 900 klubbar, och i Sveriges 530 klubbar med 13 500 medlemmar. Arrangemang och aktiviteter kan vara allt från anordning av Luciafirande, kulturnätter, konstutställningar, loppmarknader samt försäljning av lotter mm.

Lions Sveriges motto är ”För samhällsansvar och livs kvalité”   

”Lion” målad av Jean-Leon Gerome (1824 – 1904).

lion.jpg  

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Den 27 juli 1704 befann sig det svenska 50 kanoners örlogsfartyget Öland under befäl av amiral Gustaf Psilander (1669-1738) på konvoj expedition i Engelska kanalen för att skydda Svenska handelsfartyg från att bli uppbringade. Vid Orforthsnäs på kusten av Suffolk mötte det Svenska skeppet en Engelsk eskader bestående av 8 skepp med sammanlagt 454 kanoner under befäl av Kommendören Lord William Weston.

När Psilander närmade sig Worchester, det främsta av de Engelska skeppen, fick han ett skarpt skott, som gick tätt under Ölands bogspröt. Psilander sände då en slup till Worchester för att fråga om orsaken till ett sådant mottagande. Befälhavaren på Worchester frågade den svenske parlamentären Utfalls om han inte såg Drottningen av England flagga. Utfalls frågade då om den Engelska eskadern inte märkte att det var Konungen av Sveriges flagga som blåste på Öland. Den Engelske befälhavaren förklarade att Svenska Örlogsskepp skulle visa sin undergivenhet för Stor-Brittaniens flagga. Detta nekade Utfall till och återvände till Öland.

Han hann knappast bli tagen om bord förrän kanonaden från Worchester började. Öland besvarade elden från Worchester och följden blev att Worchester sackade akter ut. Nu ämnade Psilander fortsätta sin seglats och befallde att slupen skulle sättas in. Under tiden man höll på med detta arbete, anlände Skeppet Chester och besköt Öland på andra sidan. Elden besvarades och Chester drog sig undan inväntade de övriga skeppen i eskadern.

Nu fortsatte Öland sin kurs, men hanns snart upp av tre andra bättre seglande skepp, kanonaden börjades igen. Det ena skeppet efter det andra avvisades, ett med en svår läcka, ett annat med förlorad storstång och slutligen måste även Chefskeppet komma till hjälp. Lichtfield lade sig akterut att skjuta långskepps, Ruby kranbalksvis och Assistance mot långsidan. Under fyra och en halv timme uthärdade Öland den häftiga strid som följde och de flesta fientliga skeppen var illa tilltygade. Då ansåg den tappre Psilander skymfen vara nog hämnad och att det var orätt att vidare utsätta den modiga besättningen för ytterligare beskjutning.

Öland hade förlorat sina stänger, fått sönderskjutna kanoner och en bräkt däcksbalk, samt låg nu som ett blockhus, omgivet av eld och rök. Den Svenska Kaptenen strök dock inte sin flagg som en besegrad, utan hissade den i schau (omknuten så att den inte kan blåsa ut fritt), till tecken att han önskade undsättning. Elden upphörde, Psilander togs om bord på det Engelska chefskeppet. Britterna som var mindre stolta för den dyrköpta segern förde det nästan sönderskjutne Öland till Noor och vidare in på Themsen.

Psilanders utmärkta tapperhet och mod förvärvade honom sina fienders aktning. Hans skepp reparerades på Engelska regeringens bekostnad och honom själv visades all den ära man kunde åstadkomma. Erbjudandet att bli Konter-Amiral i Engelsk tjänst avslog han av kärlek till fosterlandet och han återsändes till Sverige med smickrande bevis på Engelska regeringens högaktning. 

”Svenska örlogsfartyget Ölands möte med en Brittisk eskader i Engelska kanalen ” målad av Johan Christian Berger (1803 – 1871).

johan-christian-berger.jpg 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

I Borås har de styrande politikerna enats om att åldringar över 90 år som inte anser sig må psykiskt bra av att bo ensamma skall få bo på äldreboende om de själva önskar det.

När nu en 92 årig kvinna vill flytta till ett äldreboende nekas hon det av en av Borås 10 kommundelar som är självständiga i sina beslut. När kvinnan överklagar till länsrätten och får rätt, överklagar kommundelen detta beslut till kammarrätten.

Man funderar på hur man tänkte! Man är förstås helt prestigelösa. Beslutet är givetvis bara helt enligt regelverket. Får man efterlysa lite empati och sunt förnuft. Är det rimligt att i våra länsrätter och kammarrätt driva denna typ av mål mot så gamla personer.

De flesta äldre föredrar att stanna i sina hem med stöd av anhöriga och hjälp av samhället. Det borde vara självklart att de som inte vill bo kvar ensamma själva skall få välja när de vill flytta hemifrån.   

”Portrait of an 83 year old woman” målad 1634 av Rembrandt van Rijn (1606 – 1669).   

rembrandt.jpg

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media    

Vår är en av de fyra årstiderna som på norre halvklotet brukar omfatta månaderna mars, april och maj.

SMHI definierar vår som när dygnsmedeltemperaturen är över noll grader Celsius i minst sju dagar.  

”Kvinna i Vårlandskap” målad 1887 av Johan Krouthen (1858 – 1932).

kroten-johan-kvinna-i-varlandskap.jpg 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Vid jakt är en sax numera ett förbjudet fångstredskap om mekanismen gör att fällan slår ihop när djuret trampar i den.

Sax får användas för jakt på bäver arter, bisamråtta, i farm uppfödd fjällräv, rödräv, mårdhund, hermelin, mink, iller, skogsmård, grävling och utter samt för fångst av däggdjur som hänförs till icke fredade djur. En sax som är avsedd för fångst av vilt skall vara sådan att djuret måste gå igenom saxen och att den i förhållande till djurets storlek med tillräcklig slagkraft omedelbart dödar ett djur som gått i saxen. Diametern på en sax får vara högst 30 cm.

 

”Räven i saxen, försvarande sig mot hundarna” målad ca 1862 av Carl Fredrik Kiörboe (1799 – 1876).

kiorbo.jpg   

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Nästa sida »