Landskapsmålaren Edvard Bergh föddes i Stockholm 1828. Efter studentexamen i Uppsala studerade han först naturvetenskap men slog sig sedan in på den juridiska banan och avlade hovrättsexamen 1849. Efter att erhållit Kungliga medaljen för sitt måleri och fått ett resestipendium tog han 1853 avsked från juridiken för att helt ägna sig åt sitt måleri. 

Som många andra vid denna tid sökte sig Edvard Berg till Düsseldorf för att studera landskapsmåleri, men studerade även i Genève och i Italien. 1857 återvände han till Sverige för att utveckla ett fullt Svenskt landskapsmåleri i Sverige.

Edvard Berg utnämndes till professor i landskapsmåleri 1861 och kom att under två årtionden att spela en framträdande roll inom svenskt landskapsmåleri.

Landskap målat av Edvard Bergh (1828 – 1880).

edvard-berg.jpg  

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media  

Annonser