Jesus från Nasaret död i början av 30-talet e.Kr. i Jerusalem, är huvudgestalt i kristendomen och dess grundläggare. Han framträdde vid trettio års ålder i Galiléen och dömdes till döden genom korsfästning av romarna, som revolutionär ledare och för subversiv verksamhet.

Huvudkällan för Jesu liv och gärningar är evangelierna i Nya Testamentet, vilka i sin egenskap av trosdokument inte betraktas som genomgående historievetenskapligt pålitliga. Där benämns Jesus även Kristus, Frälsaren, Guds son och Messias.

Jesus målad 1861 av Gustaf  Brusewitz (1812 – 1899).

jesus.jpg  

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser