Enligt Skollagen ska befrielse från undervisning vara undantag och för barnens skull användas mycket restriktivt. Barn skall ha rätt till hela sin utbildning.

Idag diskuteras föräldrars krav på att deras barn av religiösa skäl skall få befrielse från undervisning som att lära sig simma tillsammans med klasskompisar, delta i biologi och musiklektioner.

Religionsfrihet betyder trosfrihet, alltså att individen har frihet att tro vad han eller hon tycker och inte att det är religionen som ska få vara fri.

Rent politiskt har religionen förpassats till den privata sfären för de infödda svenskarna. Men för många invandrare gäller religionen som en offentlig angelägenhet.

Vad väger tyngst – föräldrars religiösa skäl till varför deras barn inte ska delta i viss undervisning eller barns rätt till utbildning?

”Before the Bath” målad 1900 av William Bouguereau (1825 – 1905).

before-the-bath.jpg

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser