Vid jakt är en sax numera ett förbjudet fångstredskap om mekanismen gör att fällan slår ihop när djuret trampar i den.

Sax får användas för jakt på bäver arter, bisamråtta, i farm uppfödd fjällräv, rödräv, mårdhund, hermelin, mink, iller, skogsmård, grävling och utter samt för fångst av däggdjur som hänförs till icke fredade djur. En sax som är avsedd för fångst av vilt skall vara sådan att djuret måste gå igenom saxen och att den i förhållande till djurets storlek med tillräcklig slagkraft omedelbart dödar ett djur som gått i saxen. Diametern på en sax får vara högst 30 cm.

 

”Räven i saxen, försvarande sig mot hundarna” målad ca 1862 av Carl Fredrik Kiörboe (1799 – 1876).

kiorbo.jpg   

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser