I Borås har de styrande politikerna enats om att åldringar över 90 år som inte anser sig må psykiskt bra av att bo ensamma skall få bo på äldreboende om de själva önskar det.

När nu en 92 årig kvinna vill flytta till ett äldreboende nekas hon det av en av Borås 10 kommundelar som är självständiga i sina beslut. När kvinnan överklagar till länsrätten och får rätt, överklagar kommundelen detta beslut till kammarrätten.

Man funderar på hur man tänkte! Man är förstås helt prestigelösa. Beslutet är givetvis bara helt enligt regelverket. Får man efterlysa lite empati och sunt förnuft. Är det rimligt att i våra länsrätter och kammarrätt driva denna typ av mål mot så gamla personer.

De flesta äldre föredrar att stanna i sina hem med stöd av anhöriga och hjälp av samhället. Det borde vara självklart att de som inte vill bo kvar ensamma själva skall få välja när de vill flytta hemifrån.   

”Portrait of an 83 year old woman” målad 1634 av Rembrandt van Rijn (1606 – 1669).   

rembrandt.jpg

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media    

Annonser