Den 27 juli 1704 befann sig det svenska 50 kanoners örlogsfartyget Öland under befäl av amiral Gustaf Psilander (1669-1738) på konvoj expedition i Engelska kanalen för att skydda Svenska handelsfartyg från att bli uppbringade. Vid Orforthsnäs på kusten av Suffolk mötte det Svenska skeppet en Engelsk eskader bestående av 8 skepp med sammanlagt 454 kanoner under befäl av Kommendören Lord William Weston.

När Psilander närmade sig Worchester, det främsta av de Engelska skeppen, fick han ett skarpt skott, som gick tätt under Ölands bogspröt. Psilander sände då en slup till Worchester för att fråga om orsaken till ett sådant mottagande. Befälhavaren på Worchester frågade den svenske parlamentären Utfalls om han inte såg Drottningen av England flagga. Utfalls frågade då om den Engelska eskadern inte märkte att det var Konungen av Sveriges flagga som blåste på Öland. Den Engelske befälhavaren förklarade att Svenska Örlogsskepp skulle visa sin undergivenhet för Stor-Brittaniens flagga. Detta nekade Utfall till och återvände till Öland.

Han hann knappast bli tagen om bord förrän kanonaden från Worchester började. Öland besvarade elden från Worchester och följden blev att Worchester sackade akter ut. Nu ämnade Psilander fortsätta sin seglats och befallde att slupen skulle sättas in. Under tiden man höll på med detta arbete, anlände Skeppet Chester och besköt Öland på andra sidan. Elden besvarades och Chester drog sig undan inväntade de övriga skeppen i eskadern.

Nu fortsatte Öland sin kurs, men hanns snart upp av tre andra bättre seglande skepp, kanonaden börjades igen. Det ena skeppet efter det andra avvisades, ett med en svår läcka, ett annat med förlorad storstång och slutligen måste även Chefskeppet komma till hjälp. Lichtfield lade sig akterut att skjuta långskepps, Ruby kranbalksvis och Assistance mot långsidan. Under fyra och en halv timme uthärdade Öland den häftiga strid som följde och de flesta fientliga skeppen var illa tilltygade. Då ansåg den tappre Psilander skymfen vara nog hämnad och att det var orätt att vidare utsätta den modiga besättningen för ytterligare beskjutning.

Öland hade förlorat sina stänger, fått sönderskjutna kanoner och en bräkt däcksbalk, samt låg nu som ett blockhus, omgivet av eld och rök. Den Svenska Kaptenen strök dock inte sin flagg som en besegrad, utan hissade den i schau (omknuten så att den inte kan blåsa ut fritt), till tecken att han önskade undsättning. Elden upphörde, Psilander togs om bord på det Engelska chefskeppet. Britterna som var mindre stolta för den dyrköpta segern förde det nästan sönderskjutne Öland till Noor och vidare in på Themsen.

Psilanders utmärkta tapperhet och mod förvärvade honom sina fienders aktning. Hans skepp reparerades på Engelska regeringens bekostnad och honom själv visades all den ära man kunde åstadkomma. Erbjudandet att bli Konter-Amiral i Engelsk tjänst avslog han av kärlek till fosterlandet och han återsändes till Sverige med smickrande bevis på Engelska regeringens högaktning. 

”Svenska örlogsfartyget Ölands möte med en Brittisk eskader i Engelska kanalen ” målad av Johan Christian Berger (1803 – 1871).

johan-christian-berger.jpg 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser