Lions är en ideell välgörenhetsorganisation. som bildades i Chicago 1917. Grundaren var Melvin Jones. 1948 kom Lionsrörelsen till Europa, eftersom Lions-klubben i Stockholm då bildades som den första klubben i Europa. Medlemmarna arbetar ideellt och utan politiskt eller religiöst ställningstagande för människor i nöd och en värld i fred, efter FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Administrationskostnader finansieras genom medlemsavgifter och alla insamlade medel går oavkortat till behövande.

Namnet ”Lions” är ursprungligen en förkortning av rörelsens motto ”Liberty Intelligence Our Nation’s Safety”. I hela världen finns idag ungefär 1,4 miljoner medlemmar i 42 900 klubbar, och i Sveriges 530 klubbar med 13 500 medlemmar. Arrangemang och aktiviteter kan vara allt från anordning av Luciafirande, kulturnätter, konstutställningar, loppmarknader samt försäljning av lotter mm.

Lions Sveriges motto är ”För samhällsansvar och livs kvalité”   

”Lion” målad av Jean-Leon Gerome (1824 – 1904).

lion.jpg  

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser