Att kunna läsa och skriva uppfattas av de flesta i Väst Europa som en självklarhet men fortfarande finns i världen ca 100 miljoner barn som inte får gå till skolan och lära sig att läsa och skriva.

Man uppskattar att det i världen finns ca 800 miljoner analfabeter vilket motsvarar ca 18 % av jordens befolkning. Av analfabeterna är två tredjedelar kvinnor.  

”Läs lektionen” målad av Knut Ekvall (1843 – 1912).

knut-ekvall.jpg   

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media  

Annonser