Under sommartid användes fäbodar förr som en samlingsplats för betande husdjur som fritt eller med vallning får beta på ställen som ligger på betydande avstånd från djurens hemgård.

Fäbodvallen var förr ett nödvändigt komplement till driften på hemgården och delades oftast mellan flera bondgårdar från samma by. Varje gård hade emellertid sina egna fäbodar.

Fäbodar var vanligast i Hälsingland, Jämtland och Dalarna.

 

Sommaren 1849 företog Killian Zoll en resa till Dalarna där han målade det genuint svenska folklivet där gamla traditioner inte hunnit förändrats.

 

”Fäbodflicka med getter” målad av Killian Zoll (1818 – 1860).

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

 

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

 

 

 

Annonser