maj 2008


Vårdförbundets arbetskonflikt som nu pågått mer än sex veckor väcker frågan om hur man tänkte. Att som konfliktvapen använda en strejk som gör att motparten sparar stora pengar samtidigt som verksamheten berörs minimalt verkar konstigt.

Eftersom man är fjättrad av att de stridsåtgärder man vidtar inte får vara samhällsfarliga är utsikterna till en väsentlig förändring små.

Att byta arbetsgivare för att påverka sin lön är ju i de flesta fall inte möjligt. Lösningen kanske är att vårdförbundet startar ett bemanningsföretag och i stället hyr ut medlemmarna till landstingen.

 

”Roger Delivering Angelica” målad 1819  av  Jean Auguste Dominique Ingres (1780 – 1867).

 

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

 

Annonser

Den 23 maj var det sextio år sedan den första Lions klubben (LC Stockholm) i Sverige och Europa bildades.

Lions klubbarna i Sverige arbetar främst lokalt med sin hjälpverksamhet men deltar även i internationella projekt.

 

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Alexander Roslin är aktuell med ett flertal målningar av den franska aristokratin på de stora kvalitetsauktionerna i Stockholm i slutet av maj. Det kanske är den stora och intressanta Roslin utställningen som ägde rum på nationalmuseum den 27 september 2007 till 13 januari 2008 som lockat fram objekten på marknaden.

Roslins huvudsakliga styrka ligger i hans överväldigande färgprakt som han förtjusade och hänförde sin samtid med. Roslin återgav stoffer på ett raffinerat sätt och med överlägsen virtuositet målade han kläder, siden, guld, broderier och sammet.

Redan vid 32 års ålder bosatte sig Roslin i Frankrike och stannade där i 42 år till sin död 1793.

I Frankrikes huvudstad togs han emot som en ypperlig mästare i sin konst, blev 1753 ledamot av Académie royale de peinture et de sculpture. 1759 gifte han sig med pastellmålaren Marie-Suzanne Giroust (1734-1772). Paret fick tre söner och tre döttrar.

Åren 1774-1775 besökte Roslin Sverige och invaldes märkligt nog i Svenska Konstakademien som utländsk hedersledamot.

 

”Familjen Jennings” målad  1769 av Alexander Roslin (1718 – 1793).

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Fler än 1 miljard människor i världen saknar tillgång till rent dricksvatten och närmare 300 miljoner av dessa lever dessutom i länder där det pågår väpnade konflikter.

Brist på vatten leder till spänningar och väpnade konflikter. Samhällen, små som stora kämpar mot varandra för att få kontroll över vattentillgångarna.

I vissa utsatta områden kan så mycket som 30 procent av hushållets inkomster gå åt för att få tag i rent vatten. Kvinnor har ofta huvudansvaret för att bära hem vatten till familjen. Detta arbete tar mycket tid i anspråk, tid som annars kunde användas till inkomstbringande arbete eller utbildning för barnen. Effekten av detta gör att miljoner människor fastnar i fattigdomsfällan.

”Fight for the water hole” målad 1903 av Frederic Remington (1861 – 1909).

 

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

 

Borås Stad skulle marknadsföra staden med att placera ut stora röda utropstecken som skulle uppmärksamma boråsarna på att vara stolta över sin stad. Kampanjen fick snabbt avslutas eftersom de 12 stora utropstecknen av frigolit genast vandaliserades och skräpade ner staden. Kvar fanns de 41 virtuella utropstecknen i form av länkar på Borås Stads hemsida. Den misslyckade satsningen kostade Boråsarna 700000 kronor.

Det kanske är dags att satsa mer på inköp av kulturföremål i stället. Anslagen för konstinköp i Borås är 500000 kronor per år! Man kan ju alltid kalla inköpen en PR satsning. Då verkar det ju finnas obegränsat med pengar.

 

”The English Government” 1794 av Jacques-Louis David (1748 – 1825).

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Enligt media bolaget CBS begick 6000 veteraner självmord i USA under 2005 att jämföra med att 1000 stupade på slagfälten i Irak. Antalet självmord bland veteraner beräknas till 20 per 100.000 invånare att jämföra med 9 i befolkningen i övrigt.

Sättet att jämföra på där man inte tar hänsyn till att män är 4 gånger mer självmordsbenägna än kvinnor och att det är dubbelt så många män som har tillgång till skjutvapen än kvinnor. Korrigerat för detta anser somliga att självmord bland veteraner är 20 % lägre än bland befolkningen i övrigt.

Med statistik kan man bevisa vad som helst. Eller som Mark Twain lär ha sagt: Det finns lögn, förbannad lögn och statistik.

Man kan konstatera att veteraner är en utsatt grupp. En fjärdedel av alla hemlösa i USA lär vara veteraner från bland andra Vietnamkriget. Så många som uppemot 20 % av dem som tjänstgjort i Irak anses lida av posttraumatisk stress.

”Veteranerna” målad av Bengt Nordenberg (1822 – 1902).

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Geten är jämte fåret människans tidigaste tamdjur. Man tror att de äldsta tamgetterna fanns i Iran för 10000 år sedan. 

Handjuren kallas bock eller getabock, hondjuren get och avkomman killing. Båda könen bär horn och bocken har hakskägg. Det fullvuxna djuret blir ca 100 – 170 cm långa och kan väga upp till ca 115 kg.

”Vallflicka med Getter” målad av Hans Dahl (1849 – 1937).

 

 

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

 

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Nästa sida »