Geten är jämte fåret människans tidigaste tamdjur. Man tror att de äldsta tamgetterna fanns i Iran för 10000 år sedan. 

Handjuren kallas bock eller getabock, hondjuren get och avkomman killing. Båda könen bär horn och bocken har hakskägg. Det fullvuxna djuret blir ca 100 – 170 cm långa och kan väga upp till ca 115 kg.

”Vallflicka med Getter” målad av Hans Dahl (1849 – 1937).

 

 

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

 

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser