Enligt media bolaget CBS begick 6000 veteraner självmord i USA under 2005 att jämföra med att 1000 stupade på slagfälten i Irak. Antalet självmord bland veteraner beräknas till 20 per 100.000 invånare att jämföra med 9 i befolkningen i övrigt.

Sättet att jämföra på där man inte tar hänsyn till att män är 4 gånger mer självmordsbenägna än kvinnor och att det är dubbelt så många män som har tillgång till skjutvapen än kvinnor. Korrigerat för detta anser somliga att självmord bland veteraner är 20 % lägre än bland befolkningen i övrigt.

Med statistik kan man bevisa vad som helst. Eller som Mark Twain lär ha sagt: Det finns lögn, förbannad lögn och statistik.

Man kan konstatera att veteraner är en utsatt grupp. En fjärdedel av alla hemlösa i USA lär vara veteraner från bland andra Vietnamkriget. Så många som uppemot 20 % av dem som tjänstgjort i Irak anses lida av posttraumatisk stress.

”Veteranerna” målad av Bengt Nordenberg (1822 – 1902).

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser