Borås Stad skulle marknadsföra staden med att placera ut stora röda utropstecken som skulle uppmärksamma boråsarna på att vara stolta över sin stad. Kampanjen fick snabbt avslutas eftersom de 12 stora utropstecknen av frigolit genast vandaliserades och skräpade ner staden. Kvar fanns de 41 virtuella utropstecknen i form av länkar på Borås Stads hemsida. Den misslyckade satsningen kostade Boråsarna 700000 kronor.

Det kanske är dags att satsa mer på inköp av kulturföremål i stället. Anslagen för konstinköp i Borås är 500000 kronor per år! Man kan ju alltid kalla inköpen en PR satsning. Då verkar det ju finnas obegränsat med pengar.

 

”The English Government” 1794 av Jacques-Louis David (1748 – 1825).

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media