Fler än 1 miljard människor i världen saknar tillgång till rent dricksvatten och närmare 300 miljoner av dessa lever dessutom i länder där det pågår väpnade konflikter.

Brist på vatten leder till spänningar och väpnade konflikter. Samhällen, små som stora kämpar mot varandra för att få kontroll över vattentillgångarna.

I vissa utsatta områden kan så mycket som 30 procent av hushållets inkomster gå åt för att få tag i rent vatten. Kvinnor har ofta huvudansvaret för att bära hem vatten till familjen. Detta arbete tar mycket tid i anspråk, tid som annars kunde användas till inkomstbringande arbete eller utbildning för barnen. Effekten av detta gör att miljoner människor fastnar i fattigdomsfällan.

”Fight for the water hole” målad 1903 av Frederic Remington (1861 – 1909).

 

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

 

Annonser