juni 2008


Många frågar om det inte går lika bra att porträtt målas efter fotografi. Det är självfallet möjligt att måla porträtt efter fotografi. Problemet är att konstnären inte kan skapa ett konstverk där den avbildade upplevs som närvarande i rummet om inte målningen sker med sittande modell. En tredimensionell upplevelse av konstverket kräver att konstnären målar alla små nyansskillnader som finns hos modellen i verkligheten och som inte återges på ett fotografi. Konstnären kan inte heller fånga sin bild av den avbildades karaktär om inte konstverket utförs med modell.

 De flesta tycker att det är en spännande upplevelse att få vara med om att delta i processen ”från ax till limpa” när ett konstverk kommer till. Sittningarna varar i regel i 20 minuters pass med bensträckare emellan och totalt ca tre timmar per gång. Totalt krävs ca 6 till 7 gånger för ett mindre porträtt. Om man så önskar kan man också lyssna på musik eller talböcker när man sitter modell. Genom att det idag finns belysning med färgtemperatur som ligger helt nära vanligt ljus kan porträtten utföras på tider som passar både konstnären och modellen.

 

 

”Monicka ” målad 2008 av Tony Warren (1961 – ).

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser

Under 1800 talet spelade stillebenmåleriet i Sverige en blygsam roll i jämförelse med många andra länder i Europa.

De konstnärer i Sverige som renodlat arbetade med stilleben kan räknas på ena handens fingrar. Bland dessa finns tre kvinnor som inte väjer för att studera naturens finaste detaljer. Dessa var Jeanette Görtz, Augusta Plageman och Anna Munthe Norstedt. Blomstermåleri betraktades under 1800 talet av många som ett uttryck för kvinnlighet.

Anna Munthe Norstedt uppbar konstnärsarvode i blomstermålning vid konstakademin 1898-1904. Varje sak hon målar är präglat av kärlek till motivet och en färgens förfining som gör att man dröjer med välbehag inför hennes små dukar.

 

 

”Stilleben med blommor och frukt ” målad 1899 av Anna Munthe Norstedt (1854 – 1936).

 

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Det Svenska systemet med färdtjänst till handikappade är i grunden positivt men har stora brister som tycks omöjliga att komma till rätta med som systemet är utformat. Som nära anhörig till en rullstolsbunden person får man frekvent höra om en massa stolligheter som inträffar i kontakt och under resa med färdtjänsten.

De flesta transporter sker med positiv och kompetent personal på överenskommen tid. Det är självfallet så att allting inte alltid kan fungera perfekt. Frekvensen på fel och stolligheter vid färdtjänstresor är emellertid helt oacceptabel av det skälet att här gäller det personer som är sjuka och i ett fruktansvärt underläge till det system som man är helt beroende av för att kunna komma ut.

Igår hände det igen. Vår anhörige som varit rullstolsbunden i 16 år och som dessutom lider av hjärtfel och en mängd andra sjukdomar som gör att fysisk ansträngning straffar under lång tid efteråt återigen drabbades av färdtjänstens oförmåga att utföra en transport på ett korrekt sätt.

När vår anhörig anländer med Borås Taxi som utför transporten för Borås Stads räkning upptäcker vi att föraren sliter med att lyfta ner vår gäst från bussen. Vi frågar om det är fel på rampen eftersom man inte använder denna och får då till svar att ”Det står inte i pappren att rampen skall användas”. Den totala avsaknaden av sunt förnuft och empati är beklämmande. Det är dessutom djupt kränkande att någon skall slita och dra i den som skall resa för att få den i och ur bussen när det finns en ramp som går att använda.

Varför blir det på detta viset den här gången och varför inträffar det andra liknande situationer så frekvent. Skälet är sannolikt att den som transporteras inte är kunden utan betraktas som ett kolli som skall transporteras på kommunens uppdrag. Den enda lösning på problemet syns vara att kommunen upphandlar färdtjänstresor hos flera alternativa bolag och att den som reser kan välja vilket bolag som man vill använda. Makten över pengarna kommer att göra så att man betraktas som kund och kommer att bli behandlad därefter.

 

 

”The Cross on the Mountain” målad av Caspar David Friedrich (1774 – 1840).

 

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

 

Konstnären Tony Warren från Ockelbo har just slutfört ett av de två porträtt som en uppdragsgivare i Gävle beställt. Målningen är inspirerad av Rosslins 1700 tals måleri.

Tony Warren återger här stofferna på ett mästerlikt sätt utan att förlora fokus på den psykologiskt inträngande skildringen av den avbildades personlighet.

 

”Ulrika” målad 2008 av Tony Warren (1961 – ).

 

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

 PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Den 6 juni har kallats Gustav Vasas dag, Svenska flaggans dag och är nu Sveriges nationaldag och Svenska flaggans dag.

Någon gång under 1800-talet togs den 6 juni fram som en nationell minnesdag. Dagen firades till minne av den 6 juni 1523, då Gustav Vasa valdes till Sveriges kung och Kalmarunionen därför slutgiltigt upphörde och Sverige på nytt blev en självständig stat. 1809 års regeringsform utfärdades också den 6 juni, liksom 1974 års regeringsform. Sedan år 1916 firas den 6 juni som Svenska flaggans dag. I Propositionen från 1983 beslöts att 6 juni även skulle vara nationaldag.

” Det gamla och det nya Sverige ” målad 1897 av August Malmström (1829 – 1901).

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Konstnären Jacques-Louis David hyllade Franska revolutionens segrar och lovprisade dess martyrer i ett stort antal av sina verk. David blev Napoleons skildrare framför alla andra och i skapandet av empirstilen spelade hans verk en fundamental roll.

David blev praktiskt taget ”konstdiktator” i Frankrike under tiden från revolutionens början 1789 till Napoleons fall 1815. Få män har utövat en sådan makt över sin egen tids konst och smak. Hans motiv var allegoriska, historiska, mytologiska och hans sökande efter den ideala skönheten med utgångspunkt från den klassiska skulpturens förmenta lagbundenhet skulle bli kännetecknande för den akademiska konsten under 1800-talet.

 

”Napoleon in his studio” målad  1812 av Jacques-Louis David (1748 – 1825).

 

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

 

 

Nu läggs båtarna i sjön och säsongens båtliv kan börja. Båtägarna som tidigare kritiserats för miljöfarliga bottenfärger står nu inför en ny miljödebatt.

De flesta toaletter som finns ombord på fritidsbåtar töms direkt i havet. Varje utsläpp är kanske inte så stort men tillsammans motsvarar det vad som renas i ett medelstort reningsverk. Vill man komma tillrätta med problemet får man ordna fler mottagningsstationer och sannolikt låta bli att avgiftsbelägga dessa. 

 

”I Weners Eka” målad  1917 av Anders Zorn (1860 – 1920).

 

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media