Det Svenska systemet med färdtjänst till handikappade är i grunden positivt men har stora brister som tycks omöjliga att komma till rätta med som systemet är utformat. Som nära anhörig till en rullstolsbunden person får man frekvent höra om en massa stolligheter som inträffar i kontakt och under resa med färdtjänsten.

De flesta transporter sker med positiv och kompetent personal på överenskommen tid. Det är självfallet så att allting inte alltid kan fungera perfekt. Frekvensen på fel och stolligheter vid färdtjänstresor är emellertid helt oacceptabel av det skälet att här gäller det personer som är sjuka och i ett fruktansvärt underläge till det system som man är helt beroende av för att kunna komma ut.

Igår hände det igen. Vår anhörige som varit rullstolsbunden i 16 år och som dessutom lider av hjärtfel och en mängd andra sjukdomar som gör att fysisk ansträngning straffar under lång tid efteråt återigen drabbades av färdtjänstens oförmåga att utföra en transport på ett korrekt sätt.

När vår anhörig anländer med Borås Taxi som utför transporten för Borås Stads räkning upptäcker vi att föraren sliter med att lyfta ner vår gäst från bussen. Vi frågar om det är fel på rampen eftersom man inte använder denna och får då till svar att ”Det står inte i pappren att rampen skall användas”. Den totala avsaknaden av sunt förnuft och empati är beklämmande. Det är dessutom djupt kränkande att någon skall slita och dra i den som skall resa för att få den i och ur bussen när det finns en ramp som går att använda.

Varför blir det på detta viset den här gången och varför inträffar det andra liknande situationer så frekvent. Skälet är sannolikt att den som transporteras inte är kunden utan betraktas som ett kolli som skall transporteras på kommunens uppdrag. Den enda lösning på problemet syns vara att kommunen upphandlar färdtjänstresor hos flera alternativa bolag och att den som reser kan välja vilket bolag som man vill använda. Makten över pengarna kommer att göra så att man betraktas som kund och kommer att bli behandlad därefter.

 

 

”The Cross on the Mountain” målad av Caspar David Friedrich (1774 – 1840).

 

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

 

Annonser