Under 1800 talet spelade stillebenmåleriet i Sverige en blygsam roll i jämförelse med många andra länder i Europa.

De konstnärer i Sverige som renodlat arbetade med stilleben kan räknas på ena handens fingrar. Bland dessa finns tre kvinnor som inte väjer för att studera naturens finaste detaljer. Dessa var Jeanette Görtz, Augusta Plageman och Anna Munthe Norstedt. Blomstermåleri betraktades under 1800 talet av många som ett uttryck för kvinnlighet.

Anna Munthe Norstedt uppbar konstnärsarvode i blomstermålning vid konstakademin 1898-1904. Varje sak hon målar är präglat av kärlek till motivet och en färgens förfining som gör att man dröjer med välbehag inför hennes små dukar.

 

 

”Stilleben med blommor och frukt ” målad 1899 av Anna Munthe Norstedt (1854 – 1936).

 

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser