Många frågar om det inte går lika bra att porträtt målas efter fotografi. Det är självfallet möjligt att måla porträtt efter fotografi. Problemet är att konstnären inte kan skapa ett konstverk där den avbildade upplevs som närvarande i rummet om inte målningen sker med sittande modell. En tredimensionell upplevelse av konstverket kräver att konstnären målar alla små nyansskillnader som finns hos modellen i verkligheten och som inte återges på ett fotografi. Konstnären kan inte heller fånga sin bild av den avbildades karaktär om inte konstverket utförs med modell.

 De flesta tycker att det är en spännande upplevelse att få vara med om att delta i processen ”från ax till limpa” när ett konstverk kommer till. Sittningarna varar i regel i 20 minuters pass med bensträckare emellan och totalt ca tre timmar per gång. Totalt krävs ca 6 till 7 gånger för ett mindre porträtt. Om man så önskar kan man också lyssna på musik eller talböcker när man sitter modell. Genom att det idag finns belysning med färgtemperatur som ligger helt nära vanligt ljus kan porträtten utföras på tider som passar både konstnären och modellen.

 

 

”Monicka ” målad 2008 av Tony Warren (1961 – ).

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media