Orphan kommer från grekiskans ορφανός och betyder en person (vanligtvis barn) som förlorat båda sina föräldrar.   

SOS Barnbyar är en organisation som hjälper föräldralösa och övergivna barn att få växa upp under så naturliga familjeförhållanden som möjligt. I barnbyn får barnen en ny familj, ett hem och utbildning. Organisationen grundades efter andra världskriget av Hermann Gmeiner.

Varje by består av 10-15 hus och i varje hus bor en familj med en barnbymamma och 7-10 barn. SOS-mammorna får en 6 månader lång utbildning innan de får börja jobba med barnen och de kommer alltid från det land där byn ligger. Det sistnämnda är för att de väl ska kunna språket, känna kultur och traditioner. Det är främst ensamstående kvinnor som tar på sig ett sådant arbete. Barnen bor kvar i barnbyn till de är stora nog att stå på egna ben.

Förutom barnbyar byggs skolor, yrkesskolor, medicinkliniker och sociala center. Den som önskar stödja SOS Barnbyar kan bli fadder till ett barn eller en barnby.

 

”Orphan” målad  1879 av James Jacques Joseph Tissot (1836 – 1902).

 

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser