Stormen den 22 september 1969 anses på grund av de omfattande skadorna som 1900 talets värsta.

Ovädret den 22 september över Sydsverige hör vad skadeverkningarna beträffar till den värsta och mest omfattande som överhuvudtaget förekommit. Stor trädfällning, allvarliga skador på bebyggelse och telenät, sjöolyckor och störningar på kommunikationer stod på skadelistan. De totala skadorna uppgick till ca 500 miljoner kronor i 1969 års penningvärde. Tio dödsoffer krävdes.

Själva lågtrycket rörde sig i en bana från Sydnorge till södra Finland. Den högsta vindhastigheten, 35 m/s uppmättes på Ölands södra grund.

 

”Stormfälld skog i Vedum” målad  1971 av Bill Flodin (1934 – 1976).

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser