augusti 2008


Rida, rida ranka är en folklig barnramsa som är känd i hela Norden.

1871 skrev Zacharias Topelius en variant av ramsan i sin bok ” Läsning för barn”. I anslutning till ramsan skrev han också om Kung Magnus Erikssons (1316-1374) och hans drottning Blanche (Blanka) av Namur i södra Belgien. Blanka sjunger visan för sin son Håkan sedermera kung av Norge.

Kung Erik och drottning Blanka residerade i Bjälboättens palats Waldemarshus i Vadstena. Detta blev senare den heliga Birgittas Vadstena kloster.

Innehållet i Topelius tolkning inspirerade konstnären Albert Edelfelt till målningen nedan.

 

” Rida, rida ranka hästen heter blanka” målad 1877 av Albert Edelfelt (1854 – 1905).

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser

Går man med i Nix telefon får man inte längre en massa erbjudanden om fria kalsonger, strumpor och andra tossigheter. Man får inte heller en massa samtal där det inte finns någon som vill något när man lyfter luren på grund av att säljaren ringer upp en massa nummer samtidigt och tar det som svarar först. ”Nixregistret” omfattar idag nästa 1,8 miljoner fasta telefonnummer.

Många säger att ett nej är ett halvt ja. Det är kanske därför de oönskade samtalen flyttat över till mobilnummer som inte omfattas av Nix telefon. Vi får hoppas att Nix telefon snart även omfattar mobilnummer så att oönskade samtal och SMS kan avvisas.

Att anmäla sig till Nix Telefon är både lätt och gratis. Man ringer bara 020 27 70 00 och följer instruktionerna.

 

”The secret message” målad av Emile Vernon (1872 – 1919).

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

 

Gestaltandet av det egna jaget är ett motiv som förenar konstnärer igenom tid och rum. Interiörer, kläder, ting, blickar, kroppshållning och gester säger mycket om konstnären samt tidens trender och normer. Självporträttet är i många fall också konstnärens sätt att marknadsföra sin förmåga.

 

”Själv porträtt” av Albrecht Durer (1471 – 1528).

 

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

För gemene man är förvarsdebatten förvirrande. Många undrar om vi har något försvar värt namnet. Den ekonomiska styrningen verkar inte fungera. De uppgifter försvaret har att lösa verkar oklara. Många frågar sig vad Svenska soldater har i Afghanistan att göra.

Den Svenska försvarsbudgeten uppgår årligen till ca 40 miljarder kronor. Materiel, logistikförsörjning samt forskning och teknologiutveckling kostar 29,4 miljarder eller 74 % av budgeten vilket är mycket högre än jämförbara länder.

Idag diskuteras besparingar för försvaret på 4 miljarder. Det vore kanske rimligt att först identifiera vilka uppgifter försvaret skall kunna lösa hemma och internationellt och sedan skapa en organisation med de resurser i materiel och personal som behövs.

Sveriges har historiskt av neutralitetsskäl utvecklat många egna vapensystem. Detta har givetvis fördyrat försvarets materialanskaffning avsevärt. Jas 39 Gripen är endast ett exempel på detta. Kanske blir det annorlunda i framtiden då regeringen meddelar att i fortsättningen skall försvarspolitiska behov styra försvarets materielinköp medan inhemsk sysselsättning skall tillmätas mindre betydelse.

Händelserna i Georgien kanske är den väckarklocka som behövs för att försvaret skall få de medel som behövs för att lösa sina ålagda uppgifter. Annars kan vi ju alltid installera en telefonsvarare dit fienden kan ringa och få beskedet att vi ger oss.

 

 

”Det gamla och det unga Sverige” målad 1897 av August Malmström (1829 – 1901).

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

För att halvera tillståndsprocessen för byggande av vindkraftverk föreslås i en utredning att det fortsättningsvis endast skall vara möjligt att överklaga antingen miljötillstånd eller detaljplan och inte som idag båda.

Begär man och får bygglov för 145 m höga vindkraftverk 400 m från omfattande fritidsbebyggelse med motiveringen att detta är en mindre avvikelse från detaljplanen kanske man får räkna med protester. Särskilt om fritidsfastigheterna nekats att ändra takvinkeln så att husen kanske skulle bli någon meter högre med motiveringen att bebyggelsen skall hållas låg för att det är ett naturområde med stora miljövärden.

Lösningen på vindkraftens utbyggnadsproblem ligger inte i att minska rätten till överklagan. I stället borde man identifiera de områden som inte stör omkringliggande bebyggelse. Detta borde inte vara så svårt i Sverige. I många kommuner har man satt en skyddszon till bebyggelse på 800 m. I dessa områden kan man sedan medge en enklare bygglovsprövning. Detta skulle självfallet innebära en viss merkostnad för ledningsdragning till anslutningspunkt på nätet. Men sett till totala investeringen är detta försumbart.

Vindkraften var genom de talrika möllorna förr ett naturligt inslag i landskapsbilden. Möllan på Gottfrid Kallstenius konstverk nedan från Visby kyrkogård hette Högan. Den låg en bit utanför ringmuren vid Skansport. Möllan var diskotek när den brann ner 1976.

 

”Kyrkogård i sommarsol” målad 1887 av Gottfrid Kallstenius (1861 – 1943).

 

 

Bilden kan ses i större format genom att klicka på ”Kyrkogård i sommarsol” under rubriken Konst på Flickr till höger.

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Schack är ett strategispel med rötterna i Persien, Indien och Kina.

Den äldsta fullständiga uppsättning schackpjäser som hittills återfunnits är de så kallade ”Lewis Chessmen” tillverkade mellan år 1150 och 1170.

Världens största schackpjäser finns i Kista Gallerian i Stockholm. De fyra meter höga schackpjäserna är 1,4 meter i basen. Det finns en kung, en löpare, en bonde och ett torn placerade i Levinskys Chess Cafe.

Schackpjäserna har under århundradena utformats i olika material och föreställande olika saker.  När ett parti schack börjar finns det 32 pjäser på brädet. Det finns sex olika slags schackpjäser: bönder, torn, springare, löpare, damer och kungar.

 

Europeiskt schack spel av elfenben från ca 1920.

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

K2 är världens näst högsta berg med en höjd på 8 611 meter över havet. Det är beläget i bergskedjan Karakoram på gränsen mellan Pakistan och Kina och är känt som Bergens berg. Med sin extrema höjd och svårighetsgrad anses berget vara det mest svårbestigna i världen. Det är få berg som bergsbestigare har sådan respekt för som för K2.

För några dagar sedan omkom 11 klättrare under sitt försök att nå toppen på K2. Vädret hade varit dåligt i två månader och när sedan solen kom ville 25 klättrare nå toppen. När en del av isväggen Bottleneck Couloir på 8211 m höjd rasade och drog med sig de fasta repen befann sig många klättrare ovanför raset och hade små möjligheter att ta sig ner.

 

”Wanderer above the sea of fog” målad  1818 av Caspar David Friedrich (1774 – 1840).

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media