För att halvera tillståndsprocessen för byggande av vindkraftverk föreslås i en utredning att det fortsättningsvis endast skall vara möjligt att överklaga antingen miljötillstånd eller detaljplan och inte som idag båda.

Begär man och får bygglov för 145 m höga vindkraftverk 400 m från omfattande fritidsbebyggelse med motiveringen att detta är en mindre avvikelse från detaljplanen kanske man får räkna med protester. Särskilt om fritidsfastigheterna nekats att ändra takvinkeln så att husen kanske skulle bli någon meter högre med motiveringen att bebyggelsen skall hållas låg för att det är ett naturområde med stora miljövärden.

Lösningen på vindkraftens utbyggnadsproblem ligger inte i att minska rätten till överklagan. I stället borde man identifiera de områden som inte stör omkringliggande bebyggelse. Detta borde inte vara så svårt i Sverige. I många kommuner har man satt en skyddszon till bebyggelse på 800 m. I dessa områden kan man sedan medge en enklare bygglovsprövning. Detta skulle självfallet innebära en viss merkostnad för ledningsdragning till anslutningspunkt på nätet. Men sett till totala investeringen är detta försumbart.

Vindkraften var genom de talrika möllorna förr ett naturligt inslag i landskapsbilden. Möllan på Gottfrid Kallstenius konstverk nedan från Visby kyrkogård hette Högan. Den låg en bit utanför ringmuren vid Skansport. Möllan var diskotek när den brann ner 1976.

 

”Kyrkogård i sommarsol” målad 1887 av Gottfrid Kallstenius (1861 – 1943).

 

 

Bilden kan ses i större format genom att klicka på ”Kyrkogård i sommarsol” under rubriken Konst på Flickr till höger.

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser