För gemene man är förvarsdebatten förvirrande. Många undrar om vi har något försvar värt namnet. Den ekonomiska styrningen verkar inte fungera. De uppgifter försvaret har att lösa verkar oklara. Många frågar sig vad Svenska soldater har i Afghanistan att göra.

Den Svenska försvarsbudgeten uppgår årligen till ca 40 miljarder kronor. Materiel, logistikförsörjning samt forskning och teknologiutveckling kostar 29,4 miljarder eller 74 % av budgeten vilket är mycket högre än jämförbara länder.

Idag diskuteras besparingar för försvaret på 4 miljarder. Det vore kanske rimligt att först identifiera vilka uppgifter försvaret skall kunna lösa hemma och internationellt och sedan skapa en organisation med de resurser i materiel och personal som behövs.

Sveriges har historiskt av neutralitetsskäl utvecklat många egna vapensystem. Detta har givetvis fördyrat försvarets materialanskaffning avsevärt. Jas 39 Gripen är endast ett exempel på detta. Kanske blir det annorlunda i framtiden då regeringen meddelar att i fortsättningen skall försvarspolitiska behov styra försvarets materielinköp medan inhemsk sysselsättning skall tillmätas mindre betydelse.

Händelserna i Georgien kanske är den väckarklocka som behövs för att försvaret skall få de medel som behövs för att lösa sina ålagda uppgifter. Annars kan vi ju alltid installera en telefonsvarare dit fienden kan ringa och få beskedet att vi ger oss.

 

 

”Det gamla och det unga Sverige” målad 1897 av August Malmström (1829 – 1901).

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser