september 2008


Odysseus var en hjältekung från det grekiska Ithaka. Efter det mångåriga trojanska kriget vill Odysseus inget hellre än att återvända hem till sin älskade Penelope. Att hans son Telemachus var precis nyfödd när han tvingades fara till stridens hetta gör inte saken mindre åtråvärd. Men hans högmod gör havsguden Poseidon vred på honom. Straffet blir att han för alltid ska irra omkring på Poseidons hav och aldrig få återse sitt kungarike Ithaka, sin älskade hustru Penelope och sin son Telemachus. Fast besluten om att lyckas med bedriften att ta sig hem trots gudens bestraffning börjar en av de mest kända äventyrsresorna genom historien.

 

”Odysseus och Telemachus återförening” målad av Henri-Lucien Doucet (1856 – 1895).

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser

Slaget vid Teutoburger skogen, stod år 9 e.Kr. En allians av germanska stammar under ledning av Arminius (18000 man) lurade in Rommarna i en fälla, överföll och tillintetgjorde tre romerska legioner (25000 man) under ledning av Publius Quinctilius Varus.

Germanerna hade planerat sin fälla väl. Längs en väg som gick genom en skog nedanför berget Kalkriese hade man grävt upp en vall på den norra högre sidan om vägen. Bakom vallen gömde sig 5 000 germaner, i skogen ytterligare 5 000 och längre västerut 7 000 för att anfalla romarna över vägen bakifrån. Vidare var 1 000 germaner stationerade österut längs vägen för att förhindra romarna att fly den vägen.

Germanerna hade grävt bort en alternativ väg ut ur skogen, så när Rommarnas tre kilometer långa kolonn väl befann sig nedanför berget var det flera kilometer till närmaste flyktväg. När germanerna anföll romarna i sidan blev dessa fullständigt överrumplade och tusentals stupade. När sedan de germanska förstärkningarna kom bakifrån och ut genom skogen förlorade Varus kontrollen varför han tillsammans med ett stort antal officerare begick självmord. De 36 kohorterna blev fullständigt utplånade sånär som på ett tusental man som lyckades fly och rapportera om den fasansfulla nyheten att Kejsar Augustus på några timmar hade förlorat en sjättedel av hela den romerska krigsmakten. Detta blev Roms största och nesligaste nederlag. Följden blev att Roms expansion i området stoppades.

  

” A Roman Matron” målad 1905 av John William Godward (1861 – 1922).

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Det är en vanlig missuppfattning att Carl Michael Bellman spelade luta. Det instrument som Bellman ofta trakterade kallas cister och var en föregångare till den svenska lutan. Evert Taube däremot var en mycket känd utövare av Lutan.

Lutan är ett stränginstrument som finns i ett antal olika utföranden. Över sin resonanskropp, som är formad som ett genomskuret päron, sträcker sig 11 strängar ordnade i fem par (unisont- eller oktavstämda). Lutan kan spåras ända tillbaka till 900-talets Spanien men hade sin glansperiod över hela Europa under 1500-talet.

 

” Atelje idyll” målad 1918 av Anders Zorn (1860 – 1920).
 

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Vakttornet är en tidskrift som ges ut av Jehovas vittnen. Syftet med vakttornet är att ära Jehova som den högste guden och härskaren över universum. De vakttorn som man hade förr i tiden gjorde att man kunde följa händelseutvecklingen på avstånd, och på liknande sätt vill den här tidskriften följa världs händelser och visa hur de har samband med förutsägelserna i Bibeln. Tidskriften har getts ut av Jehovas vittnen sedan 1879 och är en opolitisk tidskrift.

Tidskriften ges ut på 169 språk och trycks i 37 100 000 exemplar. Den svenska upplagan ligger på ca 125 000 exemplar.

 

” The Tower Watchman” målad 1859 av Edward von Steinle (1810 – 1886).

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Rent vatten är ett av våra basala behov och anses av många som självklart. Det är emellertid ett tragiskt faktum att tio gånger fler människor dör av brist på rent vatten än av krig och att överlevnaden för två tredjedelar av mänskligheten hotas av samma skäl.

 

” Thisbe står och lyssnar vid väggen” målad 1837 av Edouard Steinbruck (1802 – 1882).

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

I samband med fredsförhandlingar mellan den Norske kungen Olof Haraldsson och Olof Skötekonung efter strider om Bohuslän kom konungarna överens att avgöra vem Hisingen skulle tillhöra genom att slå tärning. Tärningsspelet vanns sedan av den norske kungen trots att Olof Skötkonung hade slagit två sexor. Olav Haraldssons slog nämligen också två  sexor men då en av tärningarna sprack fick han också ytterligare en etta och totalt tretton.

Olof skötekonung (980 – 1021) Var den förste Svenske kungen som tog dopet och förblev kristen till sin död.

Hisingen är till ytan Sveriges fjärde största ö (efter Gotland, Öland och Orust. Den är omgärdad av Göta älv i söder och öster, Nordre älv i norr samt Kattegatt i väster. Ön tillhör Göteborgs kommun och Västra Götalands län.

 

”Lek i Foajen” målad 1879 av Wilhelm Peters (1851 – 1935).

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Ett porträtt är en avbildning av en person som återger dennes individuella drag. Avbildningen behöver inte stämma helt överens med individens faktiska utseende. Ordet porträtt kommer ursprungligen från latinets protrahere som betyder ”dra fram”. Tidigare använde vi i svenskan ordet konterfej efter franskans contrefait som betyder ”eftergjort-avbildat”.

I porträtt förmedlas tidens skönhetsideal, samhällshierarkier, normer och trender. Människornas ansikten speglar även känslor. Att bli avporträtterad är dessutom ett sätt att bli förevigad, sedd och ihågkommen.

Idag har de flesta genom digital teknik tillgång till oerhört många bilder och kan från dessa göra porträtt kopior i olika storlekar. Eftersom all teknik utvecklas finns en uppenbar risk för att man i framtiden inte kommer att kunna visa sitt material i avsaknad på teknisk utrustning. Livslängden på kopior är också relativt begränsad.

Har man möjlighet och vill bli ”förevigad” kan man satsa på ett porträtt i olja. Oljemålningar av hög konstnärlig kvalité har historiskt visat sig kunnat överleva genom århundradena.

Bland de porträttkonstnärer som är verksamma i Sverige idag finns Tony Warren från Ockelbo. Tony Warren är en konstnär som lyckas gå bortom fotografiets platta ögonblicksbild och skapar psykologiskt inträngande porträtt där avbildade personer återges tredimensionellt med en förbluffande skärpa. Tony Warrens storhet ligger i hans sällsynta iakttagelseförmåga och hans sätt att skildra personlighet.

 

” Peter” målad 2008 av Tony Warren (1961 – ).

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Nästa sida »