Ett porträtt är en avbildning av en person som återger dennes individuella drag. Avbildningen behöver inte stämma helt överens med individens faktiska utseende. Ordet porträtt kommer ursprungligen från latinets protrahere som betyder ”dra fram”. Tidigare använde vi i svenskan ordet konterfej efter franskans contrefait som betyder ”eftergjort-avbildat”.

I porträtt förmedlas tidens skönhetsideal, samhällshierarkier, normer och trender. Människornas ansikten speglar även känslor. Att bli avporträtterad är dessutom ett sätt att bli förevigad, sedd och ihågkommen.

Idag har de flesta genom digital teknik tillgång till oerhört många bilder och kan från dessa göra porträtt kopior i olika storlekar. Eftersom all teknik utvecklas finns en uppenbar risk för att man i framtiden inte kommer att kunna visa sitt material i avsaknad på teknisk utrustning. Livslängden på kopior är också relativt begränsad.

Har man möjlighet och vill bli ”förevigad” kan man satsa på ett porträtt i olja. Oljemålningar av hög konstnärlig kvalité har historiskt visat sig kunnat överleva genom århundradena.

Bland de porträttkonstnärer som är verksamma i Sverige idag finns Tony Warren från Ockelbo. Tony Warren är en konstnär som lyckas gå bortom fotografiets platta ögonblicksbild och skapar psykologiskt inträngande porträtt där avbildade personer återges tredimensionellt med en förbluffande skärpa. Tony Warrens storhet ligger i hans sällsynta iakttagelseförmåga och hans sätt att skildra personlighet.

 

” Peter” målad 2008 av Tony Warren (1961 – ).

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser