I samband med fredsförhandlingar mellan den Norske kungen Olof Haraldsson och Olof Skötekonung efter strider om Bohuslän kom konungarna överens att avgöra vem Hisingen skulle tillhöra genom att slå tärning. Tärningsspelet vanns sedan av den norske kungen trots att Olof Skötkonung hade slagit två sexor. Olav Haraldssons slog nämligen också två  sexor men då en av tärningarna sprack fick han också ytterligare en etta och totalt tretton.

Olof skötekonung (980 – 1021) Var den förste Svenske kungen som tog dopet och förblev kristen till sin död.

Hisingen är till ytan Sveriges fjärde största ö (efter Gotland, Öland och Orust. Den är omgärdad av Göta älv i söder och öster, Nordre älv i norr samt Kattegatt i väster. Ön tillhör Göteborgs kommun och Västra Götalands län.

 

”Lek i Foajen” målad 1879 av Wilhelm Peters (1851 – 1935).

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser