Slaget vid Teutoburger skogen, stod år 9 e.Kr. En allians av germanska stammar under ledning av Arminius (18000 man) lurade in Rommarna i en fälla, överföll och tillintetgjorde tre romerska legioner (25000 man) under ledning av Publius Quinctilius Varus.

Germanerna hade planerat sin fälla väl. Längs en väg som gick genom en skog nedanför berget Kalkriese hade man grävt upp en vall på den norra högre sidan om vägen. Bakom vallen gömde sig 5 000 germaner, i skogen ytterligare 5 000 och längre västerut 7 000 för att anfalla romarna över vägen bakifrån. Vidare var 1 000 germaner stationerade österut längs vägen för att förhindra romarna att fly den vägen.

Germanerna hade grävt bort en alternativ väg ut ur skogen, så när Rommarnas tre kilometer långa kolonn väl befann sig nedanför berget var det flera kilometer till närmaste flyktväg. När germanerna anföll romarna i sidan blev dessa fullständigt överrumplade och tusentals stupade. När sedan de germanska förstärkningarna kom bakifrån och ut genom skogen förlorade Varus kontrollen varför han tillsammans med ett stort antal officerare begick självmord. De 36 kohorterna blev fullständigt utplånade sånär som på ett tusental man som lyckades fly och rapportera om den fasansfulla nyheten att Kejsar Augustus på några timmar hade förlorat en sjättedel av hela den romerska krigsmakten. Detta blev Roms största och nesligaste nederlag. Följden blev att Roms expansion i området stoppades.

  

” A Roman Matron” målad 1905 av John William Godward (1861 – 1922).

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser