När Cesar (100 fk – 47 fk) var styresman över Gallien (nuvarande Frankrike) råkade han i konflikt med Pompejus som var konsul i Rom. Cesar tågade då med sin här mot Rom. När han gick över gränsfloden Rubicon fällde han de bevingade orden.

”Tärningen är kastad” på latin ”Alea iacta est” när beslutet är fattat och det inte finns någon återvändo.

 

”Julius Cesar and staff” målad 1863 av Jean Leon Gerome (1824 – 1904).

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser