Tony Warren från Ockelbo är en konstnär som lyckas gå bortom fotografiets ögonblicksbild och skapar psykologiskt inträngande porträtt där avbildade personer återges med en förbluffande skärpa. Tony Warrens storhet ligger i hans sällsynta iakttagelseförmåga och hans sätt att skildra personlighet.

Många frågar om det inte går lika bra att porträtt målas efter fotografi. Det är självfallet möjligt att måla porträtt efter fotografi. Problemet är att konstnären inte kan skapa ett konstverk där den avbildade upplevs som närvarande i rummet om inte målningen sker med sittande modell. En tredimensionell upplevelse av konstverket kräver att konstnären målar alla små nyansskillnader som finns hos modellen i verkligheten och som inte återges på ett fotografi. Konstnären kan inte heller fånga sin bild av den avbildades karaktär om inte konstverket utförs med modell.

Tony Warrens uppdrag omfattar alla typer av porträttuppdrag från barn, herr, dam familjeporträtt till traditionella styrelseporträtt allt från små till riktigt stora målningar.

Tony Alan Warren föddes i Düsseldorf i Tyskland år 1961. Fadern var från Amerika och modern från Sverige. Tony växte upp i Sverige, men har bott i många delar av världen, bland annat i Asien, USA och Europa. Som porträttmålare har de nära kontakterna med andra länder, kulturer och folkslag genom att ha bott i dessa kulturer fått stor betydelse. Genom åren har Tony Warren studerat porträttmåleri, bland annat under fyra år på SORA – School of Representational Art i Chicago. Detta är en av världens främsta konstskolor med akademisk inriktning.

En av Tony Warren förfäder var Sioux indian, något som han själv tror har satt en prägel på hans konst. Konstverken präglas av en noggrannhet och att mycket tid lagts på varje individuellt verk, liksom det alltid gjort i det klassiska måleriet som gestaltat porträtt.

 

”Flisan” målad 2007 av Tony Warren (1961-)

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser