6 november firas numer mest med Gustav Adolf bakelser. Men en gång var det en dag att komma ihåg för att stormakten Sveriges konung stupade i slaget vid Lutzen.

 

Nedanstående målning av GIIA blev på 1930 talet föremål för en akademisk strid.

I Tidskriften för Konstvetenskap XVI har grundat på denna målning Stenberg gjort gällande att den ridderligt förfinade G II A ” van Doordt typ” tillkommit på 1620 talet.  

Författaren till boken”Svenska Kungliga Porträtt” Sixten Strömbom hävdade emellertid att denna målning av GIIA inte kom till förrän omkring 1630. Sixten Strömberg besökte 1939 slottet Herrenhusen i Tyskland och kunde konstatera att dateringen 1625 utförts senare. Intressant är emellertid att modet på spets kragen är från ca 1625. På 1630 talet var kragen större och gick nästan ut på axlarna.

Målningen är sannolikt utförd av Cornelius Arendz även kallad ”Bysta mästarn”. Han var verksam i Sverige under 1610 – 1640 talen. 1622 fick Arendtz uppdrag av G II A att kopiera äldre verk av Vasa kungarna samt utföra porträtt av kung G II A och drottning Maria Eleonora. Det mest berömda av dessa målningar är den av Gustav I Vasa där kungen irriterat fingrar på sin guldkedja. De beställda porträtten levererades först efter skriftlig påstötning 1623 och hot 1624 om att bli hämtad om han inte infann sig med porträtten. Efter detta dröjde det till början av 1630 talet innan Arendtz av drottning Kristina fick nya porträttuppdrag för hovet. Arendtz konst kännetecknas av traditionell svensk porträttstil med kapprak hållning och andra ålderdomliga drag där den livfulla uppfattningen av modellens anletsdrag står i ett märkligt motsatsförhållande.

 

”Gustav II Adolf” målad 1625 av Cornelius Arendz .

arendtz-cornelius-gustav-2-adolf-stor1 

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser