Idag går många äldre med lång anställningstid ur arbetslöshetskassan i tron att de i kraft av turordningsreglerna kan vara säkra på att få vara kvar vid eventuella neddragningar i bolaget de är anställda i.

De flesta anställda är inte medvetna om att reglerna om turordning ”sist in – först ut” i LAS (lagen om anställningsskydd) kan förhandlas bort av de fackliga företrädarna och att detta förekommer frekvent. Kunskapsbristen gör att man fattar en rad beslut som får konsekvenser man inte förutsett.

Turordningsreglerna skapar en falsk trygghet som gör att man inte byter arbete även om man kanske inte trivs så bra därför att man inte vill vara sist anställd hos en ny arbetsgivare.

För företagen får lagens inlåsningseffekt också negativa konsekvenser. Nya medarbetare i en verksamhet ger en korsbefruktning där nya idéer, kunskap och erfarenhet tillförs företagen.

Det är givetvis så att skulle turordningsreglerna tillämpas fullt ut kanske alternativet till personalminskning är att verksamheten läggs ner. Vissa personers kompetens kanske inte kan undvaras. Facket kan därför inte klandras när man förhandlar bort turordningen på saklig grund.

Facket har emellertid ett stort ansvar för sin underlåtelse att inte informera om att man frekvent, vid förhandlingar i samband med personalminskningar, sätter turordningsreglerna ur spel. Många skulle säkert tänka sig för två gånger innan man går ur arbetslöshetskassan om man kände till detta.  Konsekvenserna som man inte förutsett blir i många fall oproportionellt stora för den enskilde

 

”Sista paret ut” målad av August Malmström (1829 – 1901).

sista-paret-ut 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser