Idag när smitta sprids på våra sjukhus genom dålig städning och hygien verkar det som om detta skulle vara en fullständig överraskning för de ansvariga. Kanske kan man lära något av historien.

Barnsängsfeber kallas en svår febersjukdom som kan angripa barnsängskvinnor under de första dagarna efter förlossningen. Sjukdomen kan inympas genom ämnen som överförs på en nyss förlöst kvinna genom den undersökandes fingrar, instrument, gångkläder, sängkläder m.m.

Barnsängsfebern var inte helt obekant under antiken, men blev en fruktad mordängel efter upprättandet av lasarett och förlossningsanstalter. Man lärde emellertid med tiden känna sjukdomens spridningssätt. På flera ställen lade man märke till att barnsängsfeber ofta angrep ett antal barnaföderskor, som betjänats av samma barnmorska eller samme läkare.

Särskild betydelse för om barnsängsfeberns bekämpande inom förlossningsanstalterna hade den Ungerske läkaren Semmelweiss. Han hävdade 1847 att sjukdomen berodde på en förgiftning med likgift och framhöll det farliga i att läkare eller studerande sysselsatte sig med anatomiska dissektioner eller liköppningar under den tid de hade sin verksamhet på förlossningsanstalterna. Han kunde även med statistiskt material bevisa att smittämnena från en patient överfördes med de undersökandes fingrar till friska barnaföderskor.

 

”Anatomi lektionen” målad 1632 av Rembrandt van Rijn (1606 – 1669).

rembrandt 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser