december 2008


Varför tror människor på existensen av osynliga gudar.

 Forskare har på senare år försökt att förklara varför människan som själv uppfattar sig som en rationell varelse tror på existensen av osynliga gudar.

 Det finns två förklaringsmodeller. Den ena är att religionen i sig är evolutionär anpassning som gynnats av det naturliga urvalet. Den andra bygger på att religionen är en sidoeffekt av hur vår hjärna fungerar. Båda modellerna bygger på att människan har en medfödd läggning för religiositet grundad på människans unika inbillningskraft som i sin tur är en sidoeffekt av människans stora hjärna.

 Religion skulle enligt forskarna kunna sägas vara ett resultat av människans unika inbillningskraft. Förmågan att bilda samhällen som inte bara bestod av den egna familjen utan även andra inbillade närstående som de döda kan vara nyckeln till varför religion kan ha gynnats av det naturliga urvalet. Tanke traditioner kan ha bidragit till att sprida gener som kommit att dominera samhällen oavsett om dessa varit sanna eller inte.

 Den äldsta formen av religion är tillbedjan av förfäderna. Nästa steg var att utvidga gränserna och inkludera alla med samma tro. Religion kan vara en anpassning som gynnat samarbete genom sin identitetskapande effekt. Grupper som inte hade denna form av samarbete kunde inte hävda sig i konkurrensen. Den gemensamma tron stärker inte bara samarbetet utan också fientligheten mot samhällen med annan tro.

 Många anser att det är på tiden att man forskar om denna aspekt av människans beteende eftersom den är mer angelägen att förklara än religiositeten.

 

 

 ”Källa” målad 2006 av Tony Warren (1961-)

 kalla

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser

De sju dygderna, eller de sju heliga dygderna, är de positiva spegelegenskaperna till de sju dödssynderna inom katolicismen. De spelade en stor roll för etiska diskussioner och betraktelser främst under medeltiden.

Dygderna och deras motsvarande döds synd

Dygd                                       Vällust

Öppenhet                              Girighet

Avhållsamhet                      Frosseri

Flit                                            Lättja

Tålamod                                 Vrede

Medmänsklighet                 Avund

Ödmjukhet                            Högmod

 

”Herkules mellan Lustan och Dygden ” målad av Emmanuel Benner (1836 – 1896 ).

herkulus 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Frosseri är då en människa tar åt sig mer än vad hon behöver vad gäller mat och dryck. När det gäller materiella sammanhang brukar man istället tala om girighet.

 

Inom romersk-katolska kyrkan räknas frosseri som en av de sju dödssynderna.

 

”Höst allegori” målad av Madeleine Jeanne Lemaire (1845 – 1928 ).

frosseri 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

 

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Eken räknas som Skandinaviens största träd, med stam upp till 30 meter höjd och med omkrets från 3 till 10 meter. Eken började växa allmänt i Sverige för c:a 9000 år sen

Kvilleken även kallad Rumskullaeken i Norra Kvill i Småland anses vara den äldsta eken i Sverige och har beräknats ha en ålder på mellan 900-1000 år.

Ek är ett av de mest symboltyngda träd och är på många håll en sinnesbild för odödlighet eller varaktighet. De Keltiska Druiderna (från Dru som betyder ek) använde eklöv vid offer ceremonier och åt ekollon innan de spådde om framtiden. Ek ollonet var en manlig sexualsymbol (på latin, glans penis).

 

”Ek i snön ” målad 1820 av Caspar David Friedrich (1774 – 1840 ).

 david-caspar

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Vrede, ilska, raseri, ursinne är en djup och stark känsla av att ha blivit förorättad på ett sätt som kräver upprättelse. Vredesmod kallas en tillfällig känsla av vrede, vilket kan resultera i en oöverlagd handling.

Inom romersk-katolska kyrkan räknas vrede som en av de sju dödssynderna.

Det finns många kloka ord om vrede. Följande är ett citat av Winston Churchill. Tala i vredesmod och du kommer att hålla det bästa tal du ångrat.

 

”Duell efter maskeradbalen” målad ca 1857 av Jean Leon Gerome   (1824 – 1904 ).

duellen 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Girighet innebär ett överdrivet begär att samla ägodelar förenat med överdriven sparsamhet, vinningslystnad och snikenhet.

Girighet är enligt katolsk kristendom en av de sju dödssynderna.

Ett välkänt ordspråk är att ”Girighet är nyckeln till allt ont”.

Girighet blandas ibland ihop med sparsamhet. En sparsam person kan exempelvis tillverka egna julklappar eller fynda på rea, medan en girig person kan undvika att handla julklappar överhuvudtaget. En girig person tänjer gärna orealistiskt mycket på gränserna och får oftast ett dåligt rykte för sin snikenhet bland sina anhöriga

 

”Porträtt” målad av Paul Delaroche (1797 – 1856 ).

portratt 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Högmod innebär en alltför stor självuppskattning och självhävdelse. Högmod betraktas i många kulturer som någonting klandervärt. Det finns också ett ordspråk som säger att ”Högmod går före fall”.

Inom romersk-katolska kyrkan räknas högmod som en av de sju dödssynderna.

 

”Domedagen” målad av Jean Leon Gerome   (1824 – 1904 ).

domedagen 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media