Högmod innebär en alltför stor självuppskattning och självhävdelse. Högmod betraktas i många kulturer som någonting klandervärt. Det finns också ett ordspråk som säger att ”Högmod går före fall”.

Inom romersk-katolska kyrkan räknas högmod som en av de sju dödssynderna.

 

”Domedagen” målad av Jean Leon Gerome   (1824 – 1904 ).

domedagen 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser