Varför tror människor på existensen av osynliga gudar.

 Forskare har på senare år försökt att förklara varför människan som själv uppfattar sig som en rationell varelse tror på existensen av osynliga gudar.

 Det finns två förklaringsmodeller. Den ena är att religionen i sig är evolutionär anpassning som gynnats av det naturliga urvalet. Den andra bygger på att religionen är en sidoeffekt av hur vår hjärna fungerar. Båda modellerna bygger på att människan har en medfödd läggning för religiositet grundad på människans unika inbillningskraft som i sin tur är en sidoeffekt av människans stora hjärna.

 Religion skulle enligt forskarna kunna sägas vara ett resultat av människans unika inbillningskraft. Förmågan att bilda samhällen som inte bara bestod av den egna familjen utan även andra inbillade närstående som de döda kan vara nyckeln till varför religion kan ha gynnats av det naturliga urvalet. Tanke traditioner kan ha bidragit till att sprida gener som kommit att dominera samhällen oavsett om dessa varit sanna eller inte.

 Den äldsta formen av religion är tillbedjan av förfäderna. Nästa steg var att utvidga gränserna och inkludera alla med samma tro. Religion kan vara en anpassning som gynnat samarbete genom sin identitetskapande effekt. Grupper som inte hade denna form av samarbete kunde inte hävda sig i konkurrensen. Den gemensamma tron stärker inte bara samarbetet utan också fientligheten mot samhällen med annan tro.

 Många anser att det är på tiden att man forskar om denna aspekt av människans beteende eftersom den är mer angelägen att förklara än religiositeten.

 

 

 ”Källa” målad 2006 av Tony Warren (1961-)

 kalla

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser