Döden är slutet av livet, en total och oåterkallelig avstanning av vitala funktioner i en biologisk organism. Döden kan inträffa på många sätt, till exempel genom sjukdom, olycka eller ålderdom.

Den vanligaste dödsorsaken i industriländerna är åldersrelaterade sjukdomar, men även hjärt- och kärlsjukdomar.

Traditioner och föreställningar om döden är centrala delar i många religioner och en viktig del av mänsklig kultur.

 

”Självporträtt med döden” målad 1872 av Arnold Böcklin (1872-1901)

 sjalvportratt-med-doden

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser