Konstnärer måste idag inte bara ha begåvning och kunskap inom sin profession. De måste också i egenskap av egna företagare kunna marknadsföra, administrera och sköta sina enskilda firmor.

Samhället gör inte mycket för att underlätta för denna grupp. Här finns inga ROT avdrag i sikte. I stället hindrar man med konstiga regelverk utvecklingen inom denna näring.

Momsfrågan är en av de saker som är direkt kontraproduktivt för konstnärer. Idag är konstnärens försäljning av egna konstverk momsbefriad upp till 300000 kronor. Säljer konstnären för mer än denna summa skall moms betalas med 12 % från första kronan. Denna märkliga regel känns orättfärdig. Säljer en konstnär genom en gallerist måste detta ske genom ett provisionsförfarande eftersom om galleristen köper konstverket av konstnären och sedan säljer det måste ta ut 25 % moms. Konstnären får genom detta inte möjlighet att sälja till gallerister och på så sätt finansiera sitt arbete. För att lösa problemet tvingas många arbeta med kundstyrda beställningsuppdrag i stället för att mer fritt skapa konstverk eller sälja till ideell förening/organisation som konstklubbar vilka är momsbefriade.

Bildar konstnären eget eller bolag med delägare för att få in kapital måste moms tas ut på all försäljning med 25 % från första kronan. Samma regler gäller för ekonomisk förening.

Motioner om en gemensam momsskatt på 6 % för all konst som finns i övriga EU har under många år lämnats till Sveriges Riksdag. Ett sådant beslut skulle undanröja tröskeleffekten för konstnärer och ge samma förutsättningar i momsfrågan för alla aktörer.

Det är skamligt att man inte lyckats lösa denna fråga under alla år som den varit aktuell. Det är en liten svag grupp som behöver förbättringen. Uppmaningen till Sveriges riksdagspartier måste bli ”Få ändan ur vagnen”.

 

”Ljuset i mörkret” målad 2009 av Tony Warren (1961- )

ljus-i-morker 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser