På grund av finanskrisen har finansminister Borg aviserat att mindre företag skall få uppskov med diverse skatter för att öka likviditeten i bolagen. Även Almi skall få mer pengar att låna ut i sin verksamhet.

Det som är märkligt är att räntan som bolagen skall betala för ”lättnaden” är 8 %. Detta mot bakgrund att staten själva lånar till 2,5 % och att finansministern gått hårt åt bankerna för att dessa inte sänkt bolåneräntan när denna redan låg på en väsentligt lägre nivå än den ränta staten vill ha.

 Kanske borde man tänka på följande:

Barn gör inte som man säger utan som man själv gör.

 

”En ostron måltid” målad  1661 av Frans van Mieris ( 1635 – 1681 )

maltid 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser