februari 2009


Konstnären Tony Warren från Ockelbo, en ort som i dagarna blivit känd i hela världen för att bygdens son Daniel Westling ingått förlovning med Kronprinsessan Viktoria, har skapat ännu ett fantastiskt porträtt i olja.

Hemligheten bakom Tonys resultat ligger i hans förmåga att med känsla skildra karaktärer och att han tillägnat sig en utomordentlig teknik. Men också i det faktum att han använder de yppersta material som finns att tillgå när det gäller linneduk, färg och penslar. Genom att måla med upp till trettio lager med transparenta lasyrer och färg med små nyansskillnader åstadkommer Tony ett intressant ljusspel i konstverket.

Tonys porträtt är ett resultat av en ständig pågående process med hårt arbete, beslutsamhet, experiment och frustration. Utan denna process hade det inte varit möjligt att åstadkomma porträtt av denna kvalité.

 

”Marita” målad 2009 av Tony Warren (1961-)

marita 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser

Månen eller Luna som den heter på latin är jordens enda naturliga satellit och den femte största i solsystemet. Månen är den enda himlakropp som människor har färdats till och landat på. 1959 lämnade den första rymdfarkosten jordens gravitation och passerade nära månen. Det var den ryska Luna 1. Samma år kraschlandade man Luna 2 på månen och fotograferade månens baksida med Luna 3.

Den första rymdfarkosten som gjorde en lyckad landning på månen var Luna 9 och den första som gick i omloppsbana runt månen var Luna 10, båda under 1966.

De enda bemannade resorna till månen skedde under det amerikanska Apolloprogrammet vilket resulterade i sex landningar mellan 1969 och 1972.

 

”En man och en kvinna betraktande månen” målad av Caspar David Friedrich ( 1774-1840)

caspar-david-freidrich 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Arrangement in Grey and Black: The Artist’s Mother är mera känd under namnet Whistler’s Mother. Målningen är 144 x 162 cm och ägs av Musee dOrsay i Paris. Den Amerikansk födde James Mc Neill Wisthler målade sin mor i London. Det finns flera obekräftade historier om målningens tillkomst. En är att modern var ersättare för en modell som inte dök upp. En annan är att hon ursprungligen skulle stå upp men inte fann det komfortabelt att stå en längre tid utan ville sitta.

Målningen spelar stor roll i den tokroliga filmen Bean,The movie med Rowan Atkinson gestaltande Mr Bean. Den finns också på frimärke i USA från 1934. Målningen har blivit en amerikansk ikon.

 

”Whistlers Mother” målad 1871 av James Mc Neill Wisthler (1834 – 1903)

 whistlers-mother1

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Förhållandet mellan Dygden och lasten har alltid varit intressant för konstnärer, författare och intellektuella.

Citat av kända personer.

De nöjen man saknar modet till kallar man laster. (Henry Miller)

Den kvinnliga dygden är mannens största uppfinning. (Cornelia Otis Skinner)

Det man kallar last är evigt detsamma. Det man kallar dygd är mera en modesak.
(George Bernard Shaw)

Det som kan vara en last idag kan vara en dygd i morgon. (Henry Fielding)

Det är lastens uppgift att hålla dygden inom rimliga gränser. (Samuel Butler)

Hyckleriet är lastens hyllning till dygden. (Francois de La Rochefoucauld)

 

”Dygdens seger över lasten” Skulptur av  Giambologna (1529-1608)

 Dygdens seger över lasten

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Rödluvan är en av de mest bearbetade och tolkade sagor som finns. Sagan kallas ibland Rödluvan och Vargen. I Sverige och Tyskland är Bröderna Grims version mest känd.

I sagan får den lilla flickan Rödluvan i uppdrag att gå hem till sin gamla mormor med en korg mat. På vägen dit träffar hon Vargen. Av Rödluvan får vargen veta att hon är på väg till mormor. Vargen passar då på att skynda sig hem till mormor, äta upp henne och därefter lägga sig i mormors säng för att invänta Rödluvans ankomst.

När Rödluvan kort därpå kommer fram till stugan tycker hon att mormor inte ser ut som hon brukar, och följande dialog utspelar sig:

Rödluvan: Men mormor, varför har du så stora ögon?
”Mormor”: Det är bara för att jag skall se dig bättre, mitt barn.
Rödluvan: Men mormor, varför har du så stora öron?
”Mormor”: Det är bara för att jag skall höra dig bättre, mitt barn.
Rödluvan: Men mormor, varför har du så stora tänder?
”Mormor”: Det är bara för att jag skall kunna äta upp dig!

Vargen äter därefter även upp Rödluvan. Dessbättre råkar en jägare kort därpå passera stugan, och han dödar snabbt vargen och skär upp dess buk, så att Rödluvan och mormor kan komma ut, chockade men oskadda.

 

”Rödluvan” av Eduard Steinbruck (1802-1882)

eduard-steinbruck-rodluvan 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Kardinal Richelieu (1585 – 1642) var fransk statsman, kardinal och hertig av Richelieu. Han blev Ludvig den XIII:s  ledande minister och Frankrikes styresman. Det var Richelieu som instiftade den Franska akademien 1635.

 

”Kardinal Richelieu” målad 1829 av Paul Delaroche (1797 – 1856)

  kardinal-richelieu

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Tony Warren har med klassiskt skikt måleri utfört ett porträtt i olja av Boråsaren Åke.

Tony Warren har återigen lyckats skapa en fantastisk tredimensionell karaktärsbild av den avbildade.

 

” Åke” målad  2009 av Tony Warren ( 1961- )

 ake

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Nästa sida »